Otázky a odpovědi

Otázky, otázky, otázky...

Otázky na lavičkách, otázky na billboardech, otázky na sloupech veřejného osvětlení. Otázky mířící přímo na solar nebohého českého voliče v citlivé době, ve které se ukazuje, že ani splnění občanské povinnosti a vhození volebních lístků do urny nemusí na dlouhé měsíce na rozbahněné české politické scéně nic řešit.

Ulice Lavička

Máme pro vás řešení, které vám alespoň na okamžik dá zapomenout na frustraci podporovanou touto kampaní některé z politických stran.

  1. Stáhněte si jednu z odpovědí na otázky nastíněné v kampani (máme k dispozici v ostřejší a meditativnější verzi)
  2. Pokud s ní souhlasíte, vytiskněte na papír formátu A4
  3. Nalepte na některý z reklamních nosičů
  4. Intenzivně si prožijte několik okamžiků uspokojení z vašeho donquijotského činu
  5. Zdokumentujte s pomocí digitálního fotoaparátu a zašlete na e-mail neznamy.pachatel@yahoo.com

Polepeno

Váš výtvor pak může vypadat například takto:

Fotografie, které nám zašlete, zveřejníme.

Spěchejte. Předpokládáme, že tato úvodní fáze kampaně (tzv. teaser) nebude trvat dlouho a již brzy k nám bude ze stejných míst promlouvat některá z politických stran nabízející snadné řešení všech našich problémů, od kapajícího kohoutku až po kuří oka. Spoléháme na vás, smějící se bestie.